KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP z siedzibą w Łodzi 93-355, ul. Białostocka 39 lok. 5, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000375766, Regon 101022437, NIP 7292688388.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych).

1. Dane kontaktowe administratora ochrony danych osobowych: hipokamplodz@gmail.com

2. Przedstawicielem Administratora jest p. Grażyna Busse – hipokamplodz@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa..

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą nieodwracalnie usuwane.

6. Podanie danych jest dobrowolne.

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom.

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial