Współpraca i partnerstwa krajowe

Naszym głównym partnerem formalnym jest Fundacja 2035.
Wspólnie tworzymy innowacyjną Pracownie Pro Age, która proponuje moduły szkoleniowe z zakresu gerontechnologii i edukacji gerontologicznej.

Fundacja prowadzi własne, wieloobszarowe działania, nie tylko związane z osobami starszymi.
Uzupełnia nasze doświadczenia oraz merytoryczne przygotowanie, miedzy innymi o obszary kultury i sztuki, edukacji i praktyki medialnej oraz budowania i wzmacniania potencjału środowisk lokalnych, także na obszarach wiejskich.

www.2035.pl

Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych

to wspólne przedsięwzięcie, funkcjonujące z inspiracji Stowarzyszenia HIPOKAMP, ale włączone w strukturę Centrum Zajęć Pozaszkonych nr 2 w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5
Tam też siedzibę ma Klub M-Łodzi Duchem.

Uniwersytet Łódzki
Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

Współpracujemy z Katedrą w ramach wymiany doświadczeń z praktyki gerontologicznej ora promowania edukacji gerontologicznej.
Jednocześnie umożliwiamy praktyki studentom, a przede wszystkim, organizujemy spotkania międzypokoleniowe i dyskusje tematyczne.

Jesteśmy także partnerami Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

www.uni.lodz.pl/kaigs

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jesteśmy współautorami programu nauczania na eksperymentalnym, innowacyjnym kierunku studiów Koordynowana Opieka Senioralna.
Pozostajemy orędownikami kształcenia holistycznego i takiego podejścia do starzenia się i starości !
Choć projekt KOS już się zakończył, nadal angażujemy się w działania UMED, w szczególności dedykowane osobom starszym i o tematyce związanej ze starzeniem się i starością.
Bywamy partnerami oraz wykładowcami – wspólnie edukujemy !

umed.pl/zajecia-dla-seniorow
umed.pl

Sekcja Aktywni Plus

Jest to niezależna, kreatywna, otwarta grupa seniorów, którzy sami podejmują inicjatywy i działania, głownie międzypokoleniowe, ale także wewnątrzpokoleniowo.

To wielka przyjemność pomagać w realizacji ich pomysłów, wspierać merytorycznie, a czasem organizacyjnie.

facebook.com/aktywninaplus

Szkoła Podstawowa nr 146

„Nasza działalność obejmuje pacjentów klinik pediatrycznych w łódzkich szpitalach. Z pasją, sercem i zaangażowaniem wspieramy uczniów w nauce, przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą oraz rozłąką z bliskimi” – tak piszą o sobie.

My wiemy, że robią po prostu mnóstwo, poruszają niebo i ziemię, aby uczniom-pacjentom uprzyjemnić czas spędzany w szpitalach i aby zapomnieli choć na chwilę o swoich dolegliwościach.

To wielki zaszczyt taka współpraca !

Strona internetowa szkoły

DARLOT

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna – jest to nasz partner i merytoryczna organizacja w obszarze srebrnej turystyki, oczywiście turystyki w ogóle także.

Wspólnie organizujemy międzynarodową konferencję Silver Tourism i promujemy turystykę dostępną, zorientowana na starszego odbiorcę, przygotowana na specyficzne potrzeby i oczekiwania, zmieniające się z wiekiem.
Rozmawiamy o tym w gronie ekspertów z całej Europy i oczywiście promujemy Serce Polskiego Wybrzeża !

darlot.pl

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Od lat pozostajemy w kontakcie, staramy się inspirować, motywować i edukować, jeśli jest taka potrzeba.
Od początku naszej współpracy W.A.R.K.A. wykonała ogromną pracę, aby stworzyć Sieć Aktywnych Seniorów i rozwijać chęć aktywnego włączenia osób starszych w życie społeczne regionu Warki i Grójca.
Z wielkim powodzeniem i rozmachem !

facebook.com/stowarzyszenie.warka

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial