WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA

HIPOKAMP

EDUKACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Rozwój oraz promocja uczenia się przez całe życie

w szczególności teorii i praktyki geragogicznej

Upowszechnianie wiedzy i praktyki gerontologicznej

 gerontologia społeczna w praktyce

Promocja gerontoprofilaktyki

upowszechniania aktywności fizycznej w każdym wieku

Edukacja medialna

promowanie włączenia cyfrowego

Promowanie idei przyjaznych miejsc pracy

 oraz miedzypokoleniowych zespołów zawodowych

Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej

HIPOKAMP

Jesteśmy organizacją, której podstawowym obszarem działania jest kreowanie i implementowanie nowocześnie i twórczo rozumianej polityki demograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu starzenia się społeczności i wyzwań z tym związanych.

Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenia wsparte gerontologicznym i pedagogicznym przygotowaniem merytorycznym założycieli Stowarzyszenia.

Prowadzimy aktywny dialog i włączamy się w tworzenie różnych rozwiązań systemowych, pozwalających wypracowywać takie elementy polityk lokalnych i krajowych, aby odpowiadały w najbardziej adekwatny sposób na obecne i przyszłe problematyczne skutki procesów demograficznych.

 Najnowsze informacje

 F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej kilka odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące dziedziny naszej działalnosci.
Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami w dowolny sposób.  < kontakt >

Co to jest gerontologia i dlaczego jest tak ważna?

Gerontologia to podstawowa dyscyplina naukowa, dająca orientację teoretyczną, ale także praktyczną wiedzę na temat starzenia się, starości oraz przemian demograficznych wraz z ich konsekwencjami.

Jest to dyscyplina osadzona w wielu innych obszarach nauki i praktyki, ukazująca różnorodne konteksty dla rozważań na tematy związane ze starzeniem się.
Analizujemy zatem fenomen starzenia się i starości w spojrzeniu na te zjawiska poprzez kulturę, sztukę, edukację (geragogika), ekonomię, medycynę (geriatria), sport, gospodarkę, rynek pracy, czas wolny itd.
Praktyczna gerontologia pozwala ujmować poszczególne obszary tematyczne, nadając ich charakterystyce nowe określenia w kontekście odniesienia do osób starszych, na przykład:

  • gerontopedagogika (geragogika)
  • geragogika kultury
  • gerontosocjologia (socjologia starzenia się i starości)
  • gerontopsychologia (psychogerontologia)

W uproszczeniu można przyjąć, że Stowarzyszenie HIPOKAMP specjalizuje się w edukacji gerontologicznej i promowaniu gerontologii społecznej, jako podstawy wszelkich działań na rzecz osób starszych oraz razem z nimi.

Mając na uwadze ten szeroki, wielowymiarowy sposób myślenia o naszych działaniach, przygotowujemy zajęcia i projekty w oparciu o rzetelną, najbardziej aktualną wiedzę i solidne doświadczenie w praktyce gerontologicznej.

Czy gerontologia interesuje się tylko osobami starszymi?

W kręgu zainteresowań gerontologii jest człowiek w procesie starzenia się, a więc widzimy go w biegu życia, w kontekście swojej biografii i całożyciowej drogi.
Nie można przygotowywać żadnej oferty dla osób starszych, jeśli nie zna się konkretnej grupy docelowej – miejsca życia, uogólnionych doświadczeń wspólnych w grupie, przybliżonego wieku, jaki dominuje w grupie, wykształcenia i innych ważnych cech.
Gerontologia pomaga także przygotować się do starości, do tego, aby sensownie zaplanować, przemyśleć swoje życie po zakończeniu aktywności zawodowej (age management); pomaga także patrzeć na rynek i miejsca pracy w kontekście starzenia się demograficznego (także starzenia się pracowników i budowania dobrych relacji międzypokoleniowych w miejscu pracy).
Tak więc, gerontologia to nie tylko zagadnienia odnoszące się do osób starszych, ale spojrzenie na każdego z nas poprzez kontekst starzenia się, ale także szans rozwojowych i pozytywnego ujmowania procesu starzenia się, jego indywidualnego charakteru i przebiegu.

Jak rozumieć trudne słowo geragogika ?

Geragogika inaczej geronopedagogika, to oczywiście badanie i wspomaganie uczenia się i rozwoju w starszym wieku, ale także inne obszary edukacyjne, pedagogiczne, związane ze starzeniem się i starością.

Geragogika to w uproszczeniu:

  • Edukacja o starości – dla wszystkich, o tym, co powinniśmy wiedzieć o tym etapie życia, zarówno jako profesjonaliści (czyli osoby pracujące z osobami starszymi), ale także po prostu – my wszyscy; to także wszelkie działania międzypokoleniowe, które pozwalają lepiej poznać się różnym generacjom, a tym młodszym – dają możliwość pozbycia się stereotypowego i często negatywnego myślenia o starości i osobach starszych.
  • Edukacja do starości – czyli przygotowanie indywidualne oraz wspieranie systemowych działań, przygotowujących społeczeństwa do przemian demograficznych, w wyniku których mówimy o „starzejących się społeczeństwach”; to oczywiście także indywidualne przygotowanie się do tego okresu życia (na przykład w kontekście ekonomicznym czy zdrowotnym)
  • Edukacja w starości – czyli wszelkie aktywności edukacyjne, uczenie się i rozwój, dedykowane osobom starszym, z uwzględnieniem założeń teoretycznych geragogiki oraz dorobku badań i praktyki geragogicznej’ Wiedza geragogiczna w znaczącym stopniu ułatwia planowanie zajęć dla seniorów – metodycznie i dydaktycznie – na przykład w obszarze edukacji medialnej czy węziej, edukacji cyfrowej (czyli obsługi i korzystania z urządzeń cyfrowych)

Naszymi najważniejszymi partnerami są zawsze sami seniorzy
i ich zaangażowanie

 Nasz główny partner

Zapraszamy na stronę Fundacji 2035 – wiele aktualności i ciekawych inicjatyw.
Współpracujemy i wspólnie zmieniamy rzeczywistość!

Efekty naszych działań świadczą o tym, że 

z edukacji staramy się czynić sztukę

lat doświadczenia

projekty

uczestników

%

satysfakcji

„Inspiracje i motywacja do działania – za to cenimy ECIM HIPOKAMP"

— Aktywni Plus

„Wciąż mam ochotę uczyć się i rozwijać – dziękuję HIPOKAMP”

—  Anna Zalasik

 

“ Seniorzy z Domu Międzypokoleniowego "BEDNARSKA" dziękują za zorganizowanie tegorocznej edycji konkursu "UTW dla społeczności"

— Rufus

„HIPOKAMP to profesjonalizm i rzetelność – polecam serdecznie”

— Marianna Ciszewska

„Dziękujemy za innowacyjne myślenie o starzeniu się i aktywności”

— Fundacja 2035

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial