Zarząd Stowarzyszenia ECIM HIPOKAMP

Grażyna Busse

Grażyna Busse

Prezes Hipokamp

prezes stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP * red. naczelna gazety “My, M-Łodzi Duchem” * członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej * pedagog w zakresie edukacji dorosłych * gerontolog…
czytaj więcej >

Mariola Bertram

Mariola Bertram

Sekretarz

Z wykształcenia i wieloletniego doświadczenia – pedagog, specjalizująca się w pracy z dziećmi, młodzieżą – pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, ale także z dorosłymi i seniorami: absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w obszarze pedagogika dorosłych z gerontologią.
W Stowarzyszeniu od początku jego powstania – członek-założyciel, współtwórczyni, merytorycznie wspierająca wszystkie działania i projekty, w szczególności z zakresu współpracy i integracji międzypokoleniowej oraz gerontoprofilaktyki.
Pomysłodawczyni autorskiego programu ćwiczeń, wzmacniających funkcje poznawcze.

Grzegorz Kowalski

Grzegorz Kowalski

Skarbnik

Współzałożyciel i współtwórca Stowarzyszenia HIPOKAMP.
Specjalista w budowaniu wielodyscyplinarnego profilu Stowarzyszenia oraz jego działań i rozwoju; absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów w obszarach zarządzania oświatą, zarządzania i administracji; pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego; zaangażowany w projekty i działania międzypokoleniowe; pomysłodawca i realizator autorskich programów z obszaru edukacji i alfabetyzacji zdrowotnej.
Propagator aktywności fizycznej oraz aktywnego i świadomego stylu życia.

Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP to organizacja pozarządowa, non-profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rok powołania: 2011
Posiadamy status OPP, a więc możemy korzystać z odpisu 1%.

Nasze sprawozdania finansowe oraz merytoryczne są dostępne na stronie:
https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp

Nasze działania to nieustanna edukacja i rozwój wiedzy oraz kompetencji w obszarze gerontologii społecznej, gerontoedukacji (geragogika) oraz wszelkich form współpracy i integracji międzypokoleniowej.
Jesteśmy ekspertami edukacji dorosłych oraz specyficznej subdyscypliny andragogiki (pedagogiki) – geragogiki, czyli uczenia się i rozwoju w odniesieniu do osób starszych, starzejącego się społeczeństwa i oczekiwań oraz wyzwań w tym zakresie.

Aby realizować misję upowszechniania rzetelnej i najbardziej aktualnej wiedzy gerontologicznej, staramy się nie tylko przekazywać swoje doświadczenia i umiejętności innym, ale nieustannie poszerzamy nasze kompetencje.

Uczymy się wspólnie z odbiorcami naszych działań, z partnerami w projektach – krajowych i międzynarodowych, ze wszystkimi, którzy chcą wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą i poznawać zupełnie nowe konteksty i obszary dla własnego rozwoju.

Opisy naszych działań i projektów najlepiej scharakteryzują zakres i kierunki zainteresowań oraz cele, jakie są dla nas najważniejsze. Ukażą także, jak szeroką i nieustannie ewoluującą dyscypliną teoretyczną i praktyczną jest gerontologia społeczna i jak wiele tematów mieści się w jej polu zainteresowań.

Wszystko, co robimy, to konfrontacja praktyki z teorią gerontologiczną i nieustanne podejmowanie nowych wyzwań, aby dostosować swoje przedsięwzięcia do potrzeb i oczekiwań wciąż zmieniającej się rzeczywistości społecznej.
Innowacyjność – Kreatywność – Współpraca – ważne dla nas pojęcia i kierunki pracy.

Odbiorcy naszych działań są dla nas najważniejszymi partnerami i do z ich doświadczeń czerpiemy najwięcej.
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy !

Statut

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial