Archiwum

WIZYTA W BRATYSŁAWIE

21/10/2014

W imieniu Stowarzyszenia HIPOKAMP miałam przyjemność uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji, dotyczącej edukacji dorosłych w Europie.

Poprzez pryzmat doświadczeń, badań, refleksji i rekomendacji przedstawicieli różnorodnych środowisk, związanych z uczeniem się osób dorosłych, dyskutowaliśmy o najpilniejszych działaniach, jakie powinny zostać podjęte systemowo w ramach Renewal European Agenda for Adult Learning – Odnowionej Europejskiej Agendy na Rzecz Uczenia się Dorosłych.
Wypracowaliśmy wiele wniosków i rekomendacji, które wkrótce, po zakończeniu całego projektu, zostaną przedstawione Komisji Europejskiej.

Polska jest jednym z krajów, gdzie odsetek uczestników w procesie edukacji dorosłych, w różnych jej formach, jest najniższy w Unii Europejskiej.
Lifelong Learning, czyli uczenie się przez całe życie, to dziś podstawowy warunek w rozwoju osobistym, ale także w wymiarze społecznym i ekonomicznym – globalnym.

Samo uczestniczenie nie jest jednak wystarczającym elementem zmiany – konieczne jest wypracowanie standardów i właściwej ewaluacji procesu edukacji – uczenia się osób dorosłych. Niemniej istotne są także cele i priorytety obszarowe w tym zakresie.

Tego wszystkiego brakuje szczególnie w regionie Europy środkowo-wschodniej. Mamy ogromnie dużo do nadrobienia w stosunku do krajów Europy północnej czyli na przykład Skandynawii. Jakość oferty edukacyjnej pozostawia wiele do życzenia. Brak jest precyzyjnych oczekiwań w stosunku do kadry, prowadzącej zajęcia edukacyjne, brak też nadzoru oraz kompetentnego, rzetelnego monitoringu.

Te wszystkie wnioski odnoszą się także, a może przede wszystkim, do rozwijającego się coraz silniej uczenia (się) w najstarszej grupie wiekowej – seniorów.
Wiele osób zupełnie bezrefleksyjnie podejmuje role pedagogiczne mimo tego, że nie zna takich pojęć jak andragogika czy geragogika. Rodzi się pytanie: czy dziś uczyć może każdy?

Z pewnością każdy powinien UCZYĆ SIĘ – choć nie jest obojętne, czego i po co.

Nie zapominajmy, że uczyć możemy się w wielu formach i okolicznościach. Oprócz edukacji formalnej, tej systemowej, najbardziej powszechnej, jest szeroka oferta edukacji nieformalnej.
Wielką wartością i ogromną siłą jest także cała przestrzeń edukacji pozaformalnej, incydentalnej, poza ramami instytucjonalnymi. Uczyć możemy się niemal wszędzie i zawsze. Jest tylko jeden warunek – musimy świadomie i refleksyjnie uczestniczyć w otaczającej nas rzeczywistości, słuchać, patrzeć i … jak najwięcej myśleć!

„Uczące się społeczności” , „Uczące się miasta” – piękna perspektywa i wyzwanie. Najwyższy czas podjąć dialog, dotyczący kultury uczenia się – przez naprawdę całe życie i nie tylko w kontekście rynku pracy… .

W Bratysławie prezentowaliśmy także naszą gazetę – „My, M-Łodzi Duchem”. Taka forma aktywizacji i edukacji seniorów nie jest popularna, a więc nasze przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wzbudzało chęć poznania szczegółów.
Tak więc znają nas już także w Europie !!!

Obserwuj, polub, podziel się 🙂

Inne aktualności

BILDUNG+DIGITAL?!

BILDUNG+DIGITAL?!

Za nami ostatnie spotkanie partnerskie – tym razem w Czechach, w miejscowości Frydek-Mistek. Podsumowaliśmy wszystkie działania i materiał...

czytaj dalej
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial