Polityka prywatności

1. Administratorem strony internetowej w domenie seniorzy-hipokamp.pl zwanej dalej “Stroną” jest Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP z siedzibą w Łodzi 93355, ul. Białostocka 39 lok. 5, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000375766, Regon 101022437, NIP 7292688388.

2. Na stronie seniorzy-hipokamp.pl znajduje się formularz kontaktowy, zwany dalej “Formularzem kontaktowym”, który umożliwia wysłanie zapytania do Edukacyjnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP.
Za pomocą „Formularza kontaktowego” użytkownik może wysłać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości.

3. Dane osobowe wprowadzone przez użytkownika w „Formularzu kontaktowym” przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późniejszymi zmianami), poprzez  kliknięcie przycisku „Wyślij”, który jest częścią „Formularza kontaktowego”, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na ich użycie i przetwarzanie.
Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika na przetwarzanie danych udzielana jest wyłącznie Edukacyjnemu Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, do celów rekrutacyjnych i marketingowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP.

5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, czasowego lub stałego zawieszenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, aktualizacja, korekta, zawieszenie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres e-mail: hipokamplodz@gmail.com

6. seniorzy-hipokamp.pl wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji funkcjonowania strony internetowej i dostosowania jej zawartości do potrzeb użytkownika.
Pliki cookie są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk, z wyjątkiem osobistej identyfikacji użytkownika.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial