Nasze cele i misja


Co robimy
Co robimy

Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP (wpis KRS z 13.01.2011r., nr 0000375766) jest organizacją, dla której podstawowym obszarem działania jest kreowanie i implementowanie nowocześnie i twórczo rozumianej polityki demograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu starzenia się społeczności i wyzwań z tym związanych.

Opieramy się na wiedzy i doświadczeniach wspartych gerontologicznym i pedagogicznym przygotowaniem merytorycznym założycieli Stowarzyszenia. Oprócz przedsięwzięć realizowanych z grupami seniorów, działaniami międzypokoleniowymi i edukacyjnymi, prowadzimy bardzo aktywny dialog i włączamy sie w tworzenie różnorodnych rozwiązań systemowych, pozwalających wypracowywać takie elementy polityk lokalnych i krajowych, aby odpowiadały w jak najbardziej adekwatny sposób na obecne i przyszłe problematyczne skutki procesów demograficznych.