Grażyna Busse

 

Mgr pedagogiki w zakresie edukacji dorosłych i gerontologii społecznej; absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych „Gerontologia społeczna” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;

Pomysłodawczyni i współzałożyciela eksperckiego stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, powstałego w 2011 roku. Autorka merytorycznego uzasadnienia do powstania Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych, uruchomionego przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi – koordynator Centrum; inspiratorka utworzenia i opiekun organizacyjno-merytoryczny Klubu Seniorów M-Łodzi Duchem; redaktor naczelna społecznej gazety seniorów łódzkich „My, M-Łodzi Duchem”.

Autorka merytorycznego uzasadnienia, inicjującego powstanie Rady Seniorów Łódzkich; wspiera i prowadzi działania edukacyjne z zakresu partycypacji publicznej seniorów i funkcjonowania rad seniorów.

W latach 2014-2018 – Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy Urzędzie Miasta Łodzi – inicjatorka i współrealizatorka spotkań, szkoleń i seminariów, poświęconych wyzwaniom demograficznym w kontekście starzenia się społeczeństw. Jest koordynatorką i pomysłodawczynią szeregu projektów krajowych i międzynarodowych, dotyczących idei „aktywnego starzenia się w zdrowiu” oraz popularyzowania wiedzy z zakresu gerontologii i geragogiki, a także tworzenia przestrzeni dla edukacyjnych działań międzypokoleniowych i wzmacniania dialogu oraz współpracy między generacjami.

Od 2008 roku prowadzi praktyczne zajęcia w różnorodnych grupach seniorów, zarówno w społecznościach miejskich, jak i niewielkich miastach i wsiach woj. łódzkiego. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w całej Polsce, których profil działań jest zbieżny z ww. obszarami.

Członek zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; współtworzy Konsorcjum Pro Age – Pracownię Gero-technologii i Edukacji Gerontologicznej.

Autorka wielu publikacji i opracowań tematycznych, dotyczących działań z seniorami i dla seniorów, działań wielopokoleniowych oraz tworzenia dokumentów programowych/strategicznych, a także materiałów edukacyjnych dla osób, chcących profesjonalnie przygotować się do działań na rzecz starzejących się społeczności.

Współinicjatorka i ekspert w cyklicznym międzynarodowym wydarzeniu – konferencji „Silver Tourism”.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial