Edukacja gerontologiczna


Wkrótce zaprosimy do Pracowni na wykłady - otwarte, bezpłatne
Grażyna  Busse
Grażyna Busse

Merytorycznym opiekunem Pracowni Pro Age jest Grażyna Busse:

 

pedagog w zakresie edukacji dorosłych, gerontolog, prezes stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP; red. naczelna gazety "My, M-Łodzi Duchem", członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.