CO ROBIMY


AKTUALNIE - W HIPOKAMPIE... A NIECO DALEJ - ARCHIWUM

W zakładce: WAŻNE - ZNAJDZIECIE PAŃSTWO BIEŻĄCE ISTOTNE DZIAŁANIA

[download] 0.2 MB wspoldzielac-dziecinstwo-2-opis-syntetyczny
Ze spotkania partnerskiego w Glasgow
Zajęcia dla seniorów w ramach SACHI 2
Warsztaty SACHI 2
Zapraszamy na nasze spotkania do Pabianic, Zgierza i Tomaszowa Mazowieckiego
Łózkie ma pomysł na zdrowie-Utrzymaj równowagę 60+, spotkanie w Brzezinach w ramach zadania finansowanego przez Samorząd Województwa Łózkiego
[download] 0.5 MB regulamin-udzialu-w-zadaniu--wersja-gb

W celu zapoznania się z Regulaminem zadania "Łódzkie ma pomysł na zdrowie-Utrzymaj równowagę 60+" należy pobrać plik powyżej

BYLIŚMY W ZDUŃSKIEJ WOLI - STAJNIA GAJEWNIKI, W SPALE, W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I SKIERNIEWICACH
Cudowne wnętrza i wspaniały klimat Centrum Kultury Zamek w Poznaniu! Dziś miałam ogromną przyjemność uczestniczyć, wraz z Kasią Bertram - sekretarzem stowarzyszenia HIPOKAMP, w uroczystym zakończeniu projektu, realizowanego przez nas w Poznaniu. Byliśmy właściwie jedynie opiekunami formalnymi, bowiem fantastyczną pracę twórczą wykonali tam Państwo Małgorzata i Marek Chojnaccy, wraz z dziećmi, młodzieżą i poznańskimi "starszymi" aktorami-amatorami."Zagraj wspomnienie. Teatr międzypokoleniowy inspirowany twórczością Tadeusza Kantora". ZAGRALI PRZEPIĘKNIE, MĄDRZE I WZRUSZAJĄCO !
Na naszych zajęciach nordic walking nie tylko chodzimy z kijkami. Seniorzy otrzymali materiały edukacyjne, a także stałą asystenturę medyczną. Mogą zmierzyć ciśnienie krwi, a także zbadać poziom cukru. ZAPRASZAMY W KAŻDĄ SOBOTĘ - DO KOŃCA LIPCA - GODZINA 11.30 - PARK PONIATOWSKIEGO PRZY KORTACH TENISOWYCH
KOLEJNE TWÓRCZE DZIAŁANIA W PROJEKCIE "ZAGRAJ WSPOMNIENIE. MIĘDZYPOKOLENIOWY TEATR INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIA TADEUSZA KANTORA"
Fotoreportaż z warsztató teatralnych, realizowanych w ramach projektu "Zagraj wspomnienie". Koncepcja i realizacja merytoryczna: Małgorzata i Marek Chojnaccy - Poznań i Stowarzyszenie HIPOKAMP
SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, MIĘDZYPOKOLENIOWE I PROMUJĄCE IDEĘ WOLONTARIATU
JOGA I NORDIC WALKING W RAMACH ZADANIA WYDZ. SPORTU UMŁ DLA SENIORÓW
Z obrad KDO..
Z obrad KDO..

27 lutego odbyło się I posiedzenie KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej. 

Uczestniczyło w nim 8 organizacji pozarządowych, inicjatorów powołania komisji i dwie nowe zachęcone możliwością aktywnej partycypacji w działaniach dotyczących przyszłości wszystkich pokoleń łodzian. Z ramienia Urzędu Miasta w spotkaniu wzięli udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Łukasz Prykowski oraz Dominik Zasadziński z Zespołu ds. Seniorów WZiPS UMŁ.

Łukasz Prykowski przypomniał zebranym ideę powoływania komisji dialogu obywatelskiego, ich funkcje i określone prawem możliwości. Podczas inaugurującego posiedzenia wybrani zostali: dwoje przewodniczących KDO (Maria Magdalena Poulain Fundacja 2035, Grażyna Busse Stowarzyszenie Hipokamp) i sekretarz ( Zdzisław Weder SIRP). Każda z organizacji opowiedziała o sobie i wizji swojej roli w działaniach komisji. Ustalono terminy spotkań na każdy ostatni czwartek miesiąca. Posiedzenia KDO są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta zainteresowanych poruszanymi tematami.

Więcej na stronie: aktywniobywatele.uml.lodz.pl

Organizacje wchodzące w skład KDO:

1) Fundacja 2035
2) Stowarzyszenie „Obszary Kultury”
3) Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp”
4) Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
5) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
6) Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
7) Fundacja na Rzecz Osób Chorych Psychicznie „Miłorząb”
8) Fundacja Rodzice Przyszłości

 II Posiedzenie KDO – 26.03.2014

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i zgłaszanych uwag, dotyczących analizy dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2011 – 2020”  uczestnicy posiedzenia KDO wyodrębnili następujące wnioski i rekomendacje:

Należy zapoznać się z dokumentami przedstawiającymi stan realizacji obowiązującej strategii i poziomem osiągniętych wskaźników/rezultatów (raporty MOPS, inne)

Należy zaprosić na najbliższe posiedzenie KDO przedstawiciela MOPS, aby:

  • przedstawił w/w dokumenty,
  • zapoznał członków Komisji ze stanem przygotowań i najbardziej aktualnymi danymi statystycznymi, ponieważ jest to niezbędne do świadomego merytorycznego włączenia się organizacje członkowskie KDO w przygotowywanie nowego dokumentu „Strategii”.

Należy zaprosić przedstawiciela Wydziału Edukacji w celu omówienia obszaru Strategii związanego z zagadnieniami edukacji (w tym edukacji międzypokoleniowej / gerontologicznej / demograficznej / obywatelskiej) oraz przystosowania oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy w kontekście demograficznych przemian (silver economy/white economy)

Należy zaprosić w dalszej perspektywie osoby odpowiedzialnej za politykę mieszkaniową miasta, aby uzyskać informacje i przekazać sugestie, dotyczące mieszkalnictwa w kontekście zmian demograficznych i starzenia się miasta.

Kontekst mieszkaniowy i zagospodarowanie przestrzenne wymaga także współpracy z urbanistami, planistami i architektami odpowiedzialnymi za funkcjonalność i dostępność przestrzeni publicznej.

Uczestnicy posiedzenia KDO sformułowali następujące wnioski szczegółowe:

 Konieczność rozwoju sieci Centrów Aktywnego Seniora, zgodnie z założeniami programu Aktywizacja 60+; ulokowanie w nich  punktów kompleksowego wsparcia; pełniejsze wykorzystanie infrastruktury i działań placówek, gdzie znajdują się Centra, do realizacji działań międzypokoleniowych, wzmacniających współpracę w różnych grupach wiekowych (dzieci/młodzież-seniorzy)

Pilna intensyfikacja działań na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych chorobami otępiennymi: dzienne specjalistyczne ośrodki wsparcia w każdej dzielnicy, dostęp do specjalistów-geriatrów, psychogeriatrów, działania profilaktyczne (centrum diagnostyczne); programy wspierające rodziny-opiekunów nieformalnych, kształcenie kadr, profesjonalizacja i standaryzacja działań

Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii i innowacji w pomocy społecznej dla wzmocnienia i unowocześnienia działań wspierających i pomocowych – przykład: „sieć życia”; współpraca ze specjalistami, badanie potrzeb i oczekiwań

Wzmocnienie roli samopomocy i samoorganizacji poprzez edukację, wsparcie merytoryczne i techniczne oraz budowanie sieci

 

TRWA PROJEKT "M-ŁODZI DUCHEM DLA ŁODZI - GAZETA LOKALNA". WKRÓTCE - KOLEJNE WYDANIE NASZEJ SENIORALNEJ GAZETY OBYWATELSKIEJ
Nowy projekt FIO - DOFINANSOWANY !!! ROZPOCZYNAMY KOLEJNY ETAP I ROZWÓJ NOWYCH FORM DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO SENIORÓW !
Zajecia ruchowe dla seniorów w ramach dofinansowania Wydziału Sportu UMŁ
SPOTKANIE Z PANEM KRZYSZTOFEM MARUSIŃSKIM-PROJEKT "MŁODZI DUCHEM-AKTYWIZACJA POPRZEZ SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE"
PIERWSZE SPOTKANIE WARSZTATOWE - DZIENNIKARSKIE - W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU FIO - "MŁODZI DUCHEM- AKTYWIZACJA POPRZEZ SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE"
NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH Z CYKLU "MŁODZI DUCHEM-AKTYWIZACJA POPRZEZ SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE" - NADKOMPLET UCZESTNIKÓW !!! PROJEKT REALIZUJEMY WE WSPARCIU MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
WYOBRAŹNIA I JEJ ROLA W UMACNIANIU SPRAWNOŚCI NASZYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH - MARZENIA, JAKO NARZĘDZIE WYOBRAŹNI !!!
NASZE SPOTKANIA CZWARTKOWE 2013 !!!
O TRENOWANIU PAMIĘCI I NIEZALEZNOŚCI OSÓB STARSZYCH - SPOTKANIE Z DANĄ STEINOVĄ
JEDNO Z NASZYCH SPOTKAŃ, REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MPIPS - AKTYWNE STARZENIE-WIEDZA, RUCH, ROZWÓJ
SPOTKANIE Z SENIORAMI PRZY SOPOCKIEJ - 8 LISTOPADA 2012. NIEZWYKLE MIŁO NAM BYŁO POSŁUCHAĆ TALENTÓW WOKALNYCH, RECYTATORSKICH I POETYCKICH. PIĘKNE SPOTKANIE !!!
[download] 0.1 MB plakat

PROJEKT "AKTYWNE STARZENIE - WIEDZA, RUCH, ROZWÓJ"

W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KRÓTKĄ INFORMACJĘ O PROJEKCIE.

TU BĘDZIE MOŻNA RÓWNIEŻ ŚLEDZIĆ WSZYSTKIE DZIAŁANIA PROJEKTOWE. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

 

[download] 0.1 MB miedzypokoleniowe-warsztaty-przyszlosci-sa-innowac

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM AUTORSKIM ECIM "HIPOKAMP" - PROJEKTEM "MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY PRZYSZŁOŚCI" !!!

[download] 0.1 MB prezentacja2

Prezentacja przygotowana na Międzypokoleniowe Warsztaty Przyszłości - maj 2012

 

GALERIA Z PRZEPROWADZONYCH MIĘDZYPOKOLENIOWYCH WARSZTATÓW PRZYSZŁOŚCI
ciąg dalszy - Międzypokoleniowe Warsztaty Przyszłości...
[download] 0.1 MB centrum-inicjatyw-międzypokoleniowych

CENTRUM INICJATYW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH  - ROZPOCZYNAMY DRUGI SEZON NASZYCH SPOTKAŃ W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI PRZY ULICY SOPOCKIEJ 3/5.

ZAJĘCIA RUCHOWE, SPOTKANIA CZWARTKOWE, ZAJĘCIA PLASTYCZNE I MUZYCZNE I MOŻE COŚ WIĘCEJ... ZOBACZYMY, CO NAM SIĘ UDA WSPÓLNIE ZROBIĆ...

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO NAS !!!

KONTAKT - DO HIPOKAMPA LUB W CZP 2 - OSOBIŚCIE.

W AKTUALNOŚCIACH INFORMACJE BIEŻĄCE

CZEKAMY NA SENIORÓW !!!

 

Festiwal Piosenki Włskiej "San Sopocka Remo 2013"
FESTIWAL I KONKURS TO MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE