BIP


[download] 0.2 MB bilans_2016-1

Wszystkie sprawozdania - w pełnej formie, wraz ze sprawozdaniami merytorycznymi, są do wglądu na stronie: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

[download] 0.2 MB bilans

Bilans za rok 2015

[download] 0.4 MB spr

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

[download] 0.2 MB bilans-2014

Bilans za rok 2014

[download] 0.4 MB spraw

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

[download] 0.2 MB bilans-2013

Bilans za rok 2013

[download] 0.4 MB spraw

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013